Vážení tenisoví priatelia,

otvorili ste si internetovú stránku firmy, ktorá antuku nielen predáva, ale ju aj sama vo vlastnom tenisovom areáli používa. Ako pri jarnej údržbe, tak pri výstavbe nových tenisových dvorcov sme používali antuku zrejme od všetkých výrobcov a dovozcov, ktorí na Slovensku za viac ako 20 rokov existovali.

Hľadanie kvality, čistoty a farby nás nakoniec nasmerovalo za naše západné hranice. Začali sme pre vlastnú potrebu a neskôr pre priateľov dovážať antuku z Čiech.

Po veľmi dobrých skúsenostiach s antukou firmy CIVAS, s.r.o. z Kostelce nad Orlicí, sme sa rozhodli ponúknuť tento kvalitný a overený výrobok aj ďalším tenisovým klubom a prevádzkovateľom antukových dvorcov na Slovensku.

Veľa krásnych tenisových zážitkov, na stále neprekonanom tenisovom povrchu – antuke,

Vám praje

Ing. Peter Beňadik
zakladateľ Benet LTC, s.r.o.