Dodacie podmienky

Bratislava-Petržalka, Hlohovec, Nitra, Nové Zámky, Trenčín

Možnosť osobného odberu na sklade po telefonickom dohovore na 0908 770 716. V cenách nie sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim a vykládku. Po dohode zabezpečujeme dopravu do miesta určeného kupujúcim a vykládku. Pri odbere nad 20 ton zabezpečujeme množstevné zľavy. Palety sú nevratné a sú súčasťou dodávky. Platenie antuky zákazníkmi bez kúpnej zmluvy realizujeme prostredníctvom predfaktúry.

Levice

Antuka skladom: Tenisový klub Ratufa Levice, Tabakova 21, 934 01 Levice, Ing. Milan Mókuš PhD. 0903 666 777. V cenách nie sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim a výkladku. Po dohode zabezpečujeme dopravu do miesta určeného kupujúcim a vykládku. Pri odbere nad 20 ton zabezpečujeme množstevné zľavy. Palety sú nevratné a sú súčasťou dodávky. Platenie antuky zákazníkmi bez kúpnej zmluvy realizujeme prostredníctvom predfaktúry.

Bytča

Antuka skladom: Benet LTC, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča, Mgr. Peter Beňadik 0908 770 716. V cenách nie sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim a výkladku. Po dohode zabezpečujeme dopravu do miesta určeného kupujúcim a vykládku. Pri odbere nad 20 ton zabezpečujeme množstevné zľavy. Palety sú nevratné a sú súčasťou dodávky. Platenie antuky zákazníkmi bez kúpnej zmluvy realizujeme prostredníctvom predfaktúry.

Ostatné mestá

Dopravu a dodávku antuky zabezpečujeme po dohode aj do iných miest v rámci SR.

Miesto vykládky tovaru

Určuje odberateľ na objednávke, súčasne tu musí byť uvedené fakturačné údaje a zodpovedná osoba, ktorá tovar prijme (jeho telefón). Táto osoba zabezpečuje, organizuje vykládku a súčasne potvrdí dodací list. Odberateľ (poverená osoba) zabezpečí bezpečný pohyb vozidla v mieste vykládky, bez rizika poškodenia a príjazd na miesto vykládky po spevnenej komunikácii.

Vykládka antuky

Vykládku antuky zabezpečuje kupujúci. Po dohode ju môže zabezpečiť aj dodávateľ. Túto požiadavku je nutné uviesť v objednávke. Môže sa realizovať až po potvrdení dodávateľom. Cena za vyloženie jednej palety sa potom účtuje 3,50 Eur + DPH.

Potvrdenie o prevzatí antuky

Musí obsahovať identifikáciu príjemcu – osobu alebo firmu (klub), ktorej bola antuka dodaná. Ďalej osoby, ktorá antuku prevzala (meno, priezvisko, podpis), miesto vykládky a množstvo prevzatej antuky. Čas príjazdu na miesto vykládky a čas konca vykládky. Za každých začatých 15 minút prestoja sa účtuje 3,33 Eur + DPH, pričom prvých 60 minút prestoja sa pri vykládke neúčtuje.

Vlastný  odvoz antuky

Kupujúci si zabezpečí prepravu antuky na vlastné náklady. Nakládku hradí dodávateľ.