Dodacie podmienky

Bratislava, Trenčín, Hlohovec

V cenách sú zahrnuté náklady na nakládku, na dopravný prostriedok a dopravu do miesta určeného kupujúcim.

Trnava, Piešťany, Nitra

V cenách sú zahrnuté náklady na nakládku, na dopravný prostriedok a dopravu do miesta určeného kupujúcim za nasledujúcich podmienok (pri jednorazovom odbere):

  • 3 ton antuky a viac, hradí dodávateľ náklady na dopravu vo výške 100%,
  • 2 ton antuky, sú v cene zahrnuté náklady na dopravu vo výške 50%,
  • jednej tony antuky, sú v cene zahrnuté náklady na dopravu vo výške 20%

Ostatné mestá

Dopravu a dodávku antuky zabezpečujeme po dohode aj do iných miest v rámci SR.

Miesto vykládky tovaru

Určuje odberateľ na objednávke, súčasne tu musí byť uvedené fakturačné údaje a zodpovedná osoba, ktorá tovar prijme (jeho telefón). Táto osoba zabezpečuje, organizuje vykládku a súčasne potvrdí dodací list. Odberateľ (poverená osoba) zabezpečí bezpečný pohyb vozidla v mieste vykládky, bez rizika poškodenia a príjazd na miesto vykládky po spevnenej komunikácii.

Vykládka antuky

Vykládku antuky zabezpečuje kupujúci. Po dohode ju môže zabezpečiť aj dodávateľ. Túto požiadavku je nutné uviesť v objednávke. Môže sa realizovať až po potvrdení dodávateľom. Cena za vyloženie jednej palety sa potom účtuje 3,33 Eur + DPH.

Potvrdenie o prevzatí antuky

Musí obsahovať identifikáciu príjemcu – osobu alebo firmu (klub), ktorej bola antuka dodaná. Ďalej osoby, ktorá antuku prevzala (meno, priezvisko, podpis), miesto vykládky a množstvo prevzatej antuky. Čas príjazdu na miesto vykládky a čas konca vykládky. Za každých začatých 15 minút prestoja sa účtuje 3,33 Eur + DPH, pričom prvých 60 minút prestoja sa pri vykládke neúčtuje.

Vlastný  odvoz antuky

Kupujúci si zabezpečí prepravu antuky na vlastné náklady. Nakládku hradí dodávateľ.